Zorg voor bewegen

Adres:

Akerdijk 235, 1171 RA Badhoevedorp

Hoe zit, sta of loop ik eigenlijk?

Houdings- en bewegingsklachten

Houdings- en bewegingsklachten kunnen worden uitgelokt door werkzaamheden of activiteiten, terwijl je je nauwelijks bewust bent van de invloed van je houding of bewegingen in relatie tot de omgeving op het onstaan van de klachten. Je zit achter een computer die te laag staat, je kunt de stoel niet instellen, je sport intensief, je doet je huishouden, je tilt de kinderen, daarbij heb je het druk en je hebt veel te doen. Er kunnen allerlei factoren zijn die een rol spelen in het ontstaan van pijnklachten aan spieren en gewrichten. Die klachten kunnen dan ook blijven voortduren en in stand worden gehouden door de ongunstige houding in en buiten die omgeving, die weer een compensatoire houding kan uitlokken - je neemt een andere houding aan om minder pijn te voelen - maar dat geeft weer klachten in een ander gebied .... Zo kunnen pijnklachten ontstaan, zich uitbreiden en blijven voortduren.

 

 

 

Nekklachten bij werken achter computer

Bewustwording

Oefentherapie Mensendieck is een therapievorm die zich richt op het aanpakken van ongunstige houdings- en bewegingsgewoonten, die overbetastingsklachten geven of ter preventie daarvan. De rol van de oefentherapeut is daarbij om je inzicht te geven in de manier waarop houdingen en bewegingen tot klachten leiden en welke factoren in relatie tot de omgeving daarbij verder een rol spelen. Centraal daarbij is het aanleren van een nieuw houdings- of bewegingspatroon en om bewuster met je lichaam om te gaan.

Therapie

Een belangrijk uitgangspunt van de therapie is hoe je zelf je klachten kunt verhelpen en voorkomen. In de behandeling wordt naast het aanleren van een nieuw houdings- en bewegingspatroon verschillende oefeningen ingezet. De toepassing van het nieuwe aangeleerde bewegingspatroon in het dagelijks leven kan voorkomen dat de klachten terugkeren. Spierontspannende - en ademhalingsoefeningen kunnen helpen de pijn te verminderen of te verlichten. Spierversterkende oefeningen helpen bij het volhouden van het nieuwe houdings- en bewegingspatroon.

Welke klachten worden behandeld?

Vanuit de principes van oefentherapie Mensendieck worden mensen met (overbelastings)klachten in een deel of meerdere delen van het lichaam behandeld, maar ook mensen met klachten van meer specifieke aandoeningen:

Houdings- en bewegingsgerelateerde klachten:

Een breed spectrum aan (overbelastings)klachten, zoals van de lage rug, de heup, de knie en de voet, de arm, de nek- of schouders die het gevolg zijn van een verkeerde houding of een verkeerd bewegingspatroon, arbeidsgebonden klachten als KANS of RSI, klachten die te maken hebben met tilbewegingen, zittend of staand werk, lopen, enzovoort.

(Specifieke) aandoeningen zoals:

 • HNP (hernia klachten), Ischias klachten (uitstralende klachten in het been), Cervicobrachialgie (uitstralende klachten in de arm)
 • Artroseklachten van heup, knie of de wervelkolom
 • Migraine / spierspanningshoofdpijn
 • Chronische aandoeningen als: M. Parkinson *, Multiple Sclerose, Reumatische aandoeningen als R.A. of M. Bechteres, Spierziekten, CVA
 • COPD * en ademhalingsinsufficiëntie
 • Fibromyalgie
 • Zwangerschapsproblematiek , bekkenklachten, bekkenbodemproblematiek *
 • Spanningsklachten als stress, hyperventilatie
 • Whiplash
 • Duizeligheidsklachten: BPPD, vestibulaire neuritis
 • FNS

* Voor de behandeling is vaak een bij een speciaal netwerk aangesloten of gespecialiseerde therapeut nodig.

 

Psychosomatische oefentherapie

Een psychosomatische oefentherapeut behandelt mensen met stress klachten - met lichamelijke klachten zoals een verhoogde spierspanning, een verhoogd of versneld ademhalingspatroon en / of pijnlijke spieren en gevoelens van onrust, angst of gejaagdheid. Vaak gaat het om een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. De behandeling is gericht op het meer kunnen reguleren van de spanningsklachten en het (her)vinden van een balans met meer ontspanning. Het verbeteren van de houding kan een onderdeel vormen van de behandeling - naast andere aspecten - en kan helpen om spieren te ontspannen en de ademhaling te verbeteren. Kijk voor meer informatie over psychosomatische oefentherapie.

 • Stressgerelateerde klachten
 • Hyperventilatie
 • Hoofdpijnklachten
 • Overspanning / burnout

Chronische pijnklachten

Bij chronische pijnklachten volgend het protocol van het netwerk wordt gekeken hoe je anders met de klachten om kan gaan om de doelen te bereiken die je je gesteld hebt. Ook bij chronische pijnklachten kan een verbeterd houdings- en bewegingspatroon helpen om overbelastingsklachten te verminderen en bijvoorbeeld het zitten of lopen langer vol te houden. Dit kan bijdragen aan een beter functioneren. Het verbeteren van de houding en het bewegen vormt dan een onderdeel van de aanpak van de chronische pijn klachten.

Slaapklachten

Slaapklachten als gevolg van in- en doorslaapproblemen (insomnie) kan worden behandeld met slaapoefentherapie door te kijken welke factoren de duur en de kwaliteit van het slapen kunnen verbeteren. Vaak spelen er meerdere factoren en deze worden vanuit een individuele aanpak in kaart gebracht om betere manieren te vinden om met de problemen om te gaan. De slaaphouding kan daarvan een onderdeel vormen: wat is de meest gunstige slaaphouding?