Zorg voor bewegen

Adres:

Akerdijk 235, 1171 RA Badhoevedorp

Omgaan met stress

Psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten zijn stress klachten, waarbij je vaak een combinatie van lichamelijke en psychische klachten ervaart. Je bent gespannen, je ademhaling is hoger of sneller, je bent moe of juist onrustig, gejaagd en piekert veel. Ook kun je angstig zijn of vergeetachtig en op wolkjes lopen. Je kunt van een enkele klacht last hebben of van veel verschillende klachten. Psychosomatische oefentherapie richt zich op het beter leren omgaan met deze klachten, die onder meer kunnen leiden tot:

 

 • spanningsklachten
 • hyperventilatie klachten
 • overspannenheid
 • burn-out

 

 

Stress zorgen maken

Je kunt het gevoel hebben dat je in een negatieve spiraal terecht gekomen bent, omdat je steeds meer aan wil pakken en het steeds minder aan kunt of omdat je steeds meer vermijdt en de problemen steeds groter ziet worden. Een deel van je reacties lijkt helemaal automatisch te gaan en het kan lastig zijn om er invloed op uit te oefenen. Je kunt daarbij ook pijnklachten hebben of slecht slapen, waardoor de negatieve spiraal alleen maar sterker lijkt te worden. Soms herken je je zelf niet meer en kun je je niet voorstellen waarom je je zo voelt. Je hebt lang beter gefunctioneerd en meer aan gekund.

De invloed van stress

Iedereen heeft wel met stress te maken - zowel met positieve als negatieve - en dat meestal dagelijks. Het zorgt ervoor dat we uitdagingen aangaan of ons op tijd terugtrekken uit lastige situaties. Als we goed met de situatie omgaan, dan zakt de stress. Vaak is dit het geval en ervaren we de situatie op een gegeven moment niet meer als een probleem. De stress wordt afgewisseld met een periode van rust en herstel; deze is hanteerbaar.

Soms kan de stress te veel worden of te lang duren: er is een opstapeling van meerdere kleine dagelijkse hindernissen, of juist een ingrijpende ervaring en soms de combinatie hiervan. Omdat de stress niet meer zakt, ontstaat er een disbalans tussen het omgaan met stress en de mate van ontspanning; je ontspant niet meer voldoende en voelt je onprettig. Dan kunnen allerlei lichamelijke en psychische klachten ontstaan. Er is een disbalans tussen je herstelvermogen en de voortdurende spanning. De controle ontglipt je; je wil wel, maar je kunt niet; je weet niet meer hoe je het vol moet houden, wat je moet doen ....

Behandeling

De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. De behandeling richt zich op het beïnvloeden van je gezondheid en het aanpakken van de oorzaken van ongezonde stress.

De behandeling wordt gegeven door een oefentherapeut, die een 2-jarige specialisatie tot psychosomatisch oefentherapeut heeft gevolgd. Pauline Suyl is psychosomatisch oefentherapeut.

Welke klachten kun je herkennen?

De stress signalen kunnen zich in veel verschillende symptomen uiten. Deze hoeven niet alle tegelijk aanwezig te zijn.

Lichamelijke stress signalen:

Gespannen nek-, schouder- of armspieren, aanhoudende moeheid, benauwdheid, lage rugpijn, pijn/druk op de borst, duizeligheid, spanningshoofdpijn.

Psychische stress symptomen:

Niet meer tot rust komen, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, concentratievermindering, vergeetachtigheid.

Gedragsmatige symptomen van stress:

Minder presteren, meer fouten maken, vermijden van sociale contacten, chaotisch gedrag, woede uitbarstingen en huilbuien, toegenomen middelengebruik.

Behandelvormen

Integrale aanpak

De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Daarbij gaat het er om nieuwe mogelijkheden aan te reiken om je klacht, je leven en je gezondheid positief te kunnen beïnvloeden en de oorzaak van ongezonde stress aan te pakken.

De behandeling van psychosomatische klachten richt zich op het leren meer ontspannen voor herstel, balans en anders met problemen om te gaan. Daarvoor worden inzichtgevende gesprekken gevoerd, wordt therapeutisch lichaamswerk ingezet en verschillende technieken om anders met je gedachten en emoties om te leren gaan. Aangezien de klachten voor een ieder anders spelen, wordt de behandeling op maat gemaakt. De behandelmethodieken zijn heel divers.

Probleem verheldering:
 • Diverse therapeutische en inzichtgevende gespreksvormen
 • Inzicht krijgen in gedachten, emoties en handelen
 • Beter leren omgaan met problemen
Ontspanningsoefeningen (onder andere):
 • Autogene training
 • Jacobson
 • Mitchell
 • Mindfullness
Therapeutisch lichaamswerk:
 • Adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen

Lichaamsgerichte traumatherapie

Traumatische klachten hebben veel impact op ons leven. Deze klachten kunnen we vaak mentaal niet zo goed beinvloeden en ze geven vaak het gevoel dat we er nog midden in zitten ook al gaat het om ervaringen die wel lang geleden of meer recent hebben opgedaan. Deze klachten gaan vaak samen met veel spanning, verkramping en angst of juist een sterke verdoofdheid - een bevriezing waarin we 'vast' blijven zitten.

Lees meer over traumatherapie (in voorbereiding)