Zorg voor bewegen

Adres:

Akerdijk 235, 1171 RA Badhoevedorp

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG versterkt de positie van u als patiënt. U krijgt nieuwe privacyrechten en uw bestaande rechten worden sterker.

Het is de verantwoordelijkheid van de behandelaar om u te informeren hoe er met uw gegevens wordt omgegaan en wat uw rechten zijn. Onder aan deze pagina vindt u het uitgebreide privacyreglement met daarin beschreven welke gegevens worden verwerkt, hoe ze verwerkt worden en op welke gronden, wat uw rechten zijn en hoe u uw rechten kunt doen gelden.


 

Dossier

Voor uw behandeling wordt een dossier aan gelegd met daarin uw behandelgegevens. Deze kunnen zijn aangevuld met verdere medische gegevens.

Er worden geen gegevens, die tot uw persoon herleidbaar zijn, verstrekt zonder uw toestemming.


 

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens worden veilig opgeborgen.


 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende de verplichte bewaartermijn van tenminste vijftien jaar bewaard en soms langer, bijvoorbeeld bij vervolgbehandeling of in overleg op uw verzoek.


 

Recht op inzage en afschrift

U kunt inzage in uw gegevens krijgen en op verzoek een afschrift hiervan. Voor het verstrekken van een afschrift wordt in bepaalde gevallen een (redelijke) vergoeding gevraagd.


 

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Op uw verzoek kunnen in overleg uw gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld.


 

Recht op verwijdering en vernietiging

In bepaalde gevallen kunnen op uw verzoek uw gegevens worden vernietigd.


 

Lees in het uitgebreide privacyreglement hoe er met uw gegevens wordt omgegaan en wat uw rechten zijn (AVG versie 21 mei 2018).