Zorg voor bewegen

Adres:

Akerdijk 235, 1171 RA Badhoevedorp

Legitimatie

U wordt verzocht een wettige identificatie te laten zien voor het begin van de behandeling. Dit ivm de verplichting om van het BSN gebruik te maken.

Verhindering

Een afspraak dient minimaal 24 uur (tijdens een werkdag) van te voren afgezegd te worden. Als de afspraak niet op tijd is afgezegd, kan deze bij u in rekening worden gebracht.

Betaling

De verantwoordelijkheid voor de betaling van de ondergane behandeling ligt bij u als client. U kunt bij uw verzekering controleren of de behandeling wordt vergoed. Indien dit niet het geval is, dan vindt u hier de particuliere tarieven.

Klachtregeling

Als u als client twijfelt aan het handelen of functioneren van de behandelaar, geef dat eerst aan bij uw behandelaar en informeer indien nodig naar de klachtregeling. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de beroepsvereniging (VvOCM).

Meer informatie over de klachten en geschillenregeling