Zorg voor bewegen

Adres:

Akerdijk 235, 1171 RA Badhoevedorp

Vergoeding zorgverzekeraars

Het kan soms lastig zijn om inzicht te krijgen welke behandeling vanuit welk deel van de verzekering wordt vergoed. Het zorgverzekeringsstelsel bestaat namelijk uit meerdere delen: het heeft een verplichte verzekering en daarnaast kan een vrijwillige verzekering worden afgesloten. De basisverzekering (1) is een verplichte verzekering, die iedereen moet afsluiten. Daarnaast kan een aanvullende verzekering (2) worden afgesloten, die vrijwillig is en op bepaalde vlakken meer vergoeding geeft. De zorgverzekering wordt voor 1 jaar afgesloten en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Elk jaar kan weer een nieuwe verzekering worden afgesloten.

Welke behandelingen vallen onder de basisverzekering?

  • Er worden uit de basisverzekering voor jeugd (onder de 18 jaar) 18 behandelingen vergoed.
  • Voor jeugd (onder de 18 jaar) worden bij een chronische indicatie* alle behandelingen vergoed.
  • Vanaf 18 jaar worden bij een chronische indicatie*  alle behandelingen vergoed vanaf de 21 behandeling.

Wat is een * chronische indicatie
Bij een chronische indicatie gaat het niet alleen om klachten die al langer bestaan. Dit wekt soms verwarring. Een chronische indicatie is een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’; het zijn vooral aandoeningen waarvoor langere tijd behandeling nodig is of waarvoor een termijn voor de behandeling is vastgesteld zoals een post-operatieve behandeling. Kijk hier voor meer informatie.

De basisverzekering kent een verplicht eigen risico.

Welke behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering?

  • Voor jeugd (onder de 18 jaar) de behandelingen na 18 behandelingen.
  • Vanaf 18 jaar de vergoeding voor niet-chronische indicaties (dit geldt voor alle klachten die niet voorkomen op de chronische lijst).
  • Vanaf 18 jaar de eerste 20 behandelingen bij een chronische indicatie.

Omdat de aanvullende verzekering een vrijwillige verzekering is, komt u alleen voor vergoeding van de behandeling in aanmerking als u deze heeft afgesloten. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, is afhankelijk van uw pakket. Het is belangrijk om te weten hoe u verzekerd bent en te controleren of uw zorgverzekeraar oefentherapie vergoedt.

De behandelingen uit de aanvullende verzekering hebben geen betrekking op het verplichte eigen risico.